woensdag 2 september 2009

Uitbesteden funest voor innoverend vermogen?

Uit een onderzoek van de Harvard Bussines School in Boston blijkt dat het innoverend vermogen van de Amerikaanse industrie behoorlijk te lijden heeft van het nog immer groeiende uitbesteden. Dat lijkt een slechte zaak (en dat is het ook voor de V.S.). Voor ons, in Europa zou het een wijze les moeten zijn. Maar betekent het ook dat uitbesteden slecht is? Dat lijkt me niet. De Amerikaanse industrie heeft stelselmatig het hele voortbrengingsproces, van R&D tot en met verpakken naar verre buitenlanden uitbesteed. Dat leek goedkoper. Een oud zegswijs leert ons echter : “Als je een aap leert klimmen zit hij voor je in de boom”. Nu wil ik niet alle inwoners van verre landen met apen vergelijken, het is maar een gezegde. Maar de boodschap is duidelijk, als je ergens goed in bent, en je leert het aan een ander, die er ook aanleg voor heeft, dan loop je een goede kans dat je ingehaald wordt. En dat zijn de V.S. dus overkomen.
In Nederland zijn veel kleine, innovatieve, bedrijven, die niet alles zelf (kunnen) doen, maar een deel van het maakproces uitbesteden. De toeleveranciers helpen, met hun kennis en kunde, de ontwikkelaar met de totstandkoming van zijn product. Een (ook weer Nederlandse ) organisatie heeft daarom een andere naam voor toeleveranciers geïntroduceerd, Co-makers.
En als wij maar met zijn allen blijven maken, en niet alleen naar het prijsvoordeel op de korte termijn kijken, kan de Nederlandse industrie met gemak haar vooraanstaande positie behouden, en waarschijnlijk zelfs uitbouwen. Dat is het grote voordeel van goede, locale, toeleveranciers. Ze zitten in de buurt, en dan kun je er makkelijker op leunen zonder risico dat je omvalt.


www.toeleveren.com is een groeiende verzameling van gespecialiseerde, onafhankelijke toeleveranciers voor de industrie en het MKB. Houdt de website in de gaten, want nu is het nog een ‘kennismakings kladje’, maar hij gaat binnenkort herbouwd en gevuld worden!

maandag 24 augustus 2009

Outsourcen 'in het echt'

Ik heb het hier al eerder opgemerkt. Outsourcen lijkt misschien het domein van de informatie technologie bedrijven, maar feitelijk is het het ‘gewone’ uitbesteden waar ieder bedrijf dat zich tot zijn kern taken wil beperken mee te maken kan krijgen. Want uitbesteden is gewoon slim. Je gebruikt de kennis en kunde van specialisten die doen waar zij goed in zijn, om je zelf te concentreren op de dingen waar je zelf goed in bent. Helaas wordt uitbesteden wel eens verward met ‘over de schutting gooien’. Het is natuurlijk niet zo dat alles vanzelf goed komt als jet het werk bij een specialist neerlegt, want die specialist moet dan wel precies verteld worden wat hij moet bijdragen aan het voortbrengings proces. Als je een (huis) schilder opdracht geeft om het houtwerk te schilderen, moet je nog steeds zelf de kleur uitkiezen. En zo is het met het uitbesteden van productie werk ook. En net zoals de schilder je advies over de te gebruiken verf (en zelfs de kleur) kan geven, weten de toeleveranciers voldoende over het proces dat zij toeleveren (want daar komt het uiteindelijk op neer, wij zelf leveren automatendraaiwerk toe, maar altijd volgens de door de uitbesteder gegeven specificatie) om de uitbesteder desgewenst te helpen bij het maken van (ontwerp) keuzes. Alleen bij een goede aansturing door de uitbesteder kan de toeleverancier de gewenste top prestatie en de vereiste prijs/kwaliteit verhouding bereiken.

In vond eens stukje op de website van ‘computable’ dat hier over gaat, en met heel weinig fantasie kunt u grote delen hiervan zomaar lezen alsof het niet over de IT, maar over de metaalindustrie gaat.

www.toeleveren.com is een groeiende verzameling van gespecialiseerde, onafhankelijke toeleveranciers voor de industrie en het MKB. Houdt de website in de gaten, want nu is het nog een ‘kennismakings kladje’, maar hij gaat binnenkort herbouwd en gevuld worden!

dinsdag 11 augustus 2009

Genadeloos gejat

Outsourcen, uitbesteden, wat maakt het uit, we bedoelen het zelfde. En het werkt even goed voor alle ondersteunende processen. Of het nu om administratieve taken, het toeleveren van onderdelen, of het uitvoeren van aanvullende behandelingen (zoals oppervlakte behandelingen) gaat, het is allemaal even waardevol en even waar.

de Support Plus Groep meld daarover in een persbericht :In de huidige economische situatie zijn de basisvoordelen van outsourcing interessanter dan ooit tevoren. Reden voor ons om de kracht van outsourcing van de ondersteunende processen eens extra te benadrukken. Outsourcing leidt immers tot afname van kosten! Tevens maken de schaalbare contracten de kosten flexibel …

De waarde en kracht van outsourcing zit in:

1. Door het uitbesteden van bedrijfsprocessen worden schaalvoordelen behaald, wat een substantieel kostenvoordeel met zich mee brengt.

2. Uitbesteding van bedrijfsprocessen maakt het mogelijk dat de organisaties zich meer toeleggen op hun kerncompetenties en -taken.

3. Door het uitbesteden van bedrijfsprocessen kan de kwaliteit van de uitvoering verbeteren.

4. Uitbesteding van bedrijfsprocessen is een kans om een flexibelere afname van diensten te realiseren; het verhoogt de flexibiliteit van de organisatie (waardoor vaste kosten worden omgezet in variabele kosten).

5. Uitbesteding van bedrijfsprocessen leidt tot lagere kosten, omdat service supplieers efficiënter werken.

6. Door het uitbesteden van bedrijfsprocessen krijgt de organisatie toegang tot de nieuwste kennis en technologie.

7. Uitbesteding van bedrijfsprocessen stimuleert de klant in haar resultaatgerichtheid.

8. Door het uitbesteden van bedrijfsprocessen kan centralisatie en/of standaardisatie van de activiteiten worden doorgevoerd.

voor administratieve ondersteuning kunt u dus bij de Support Plus groep terecht, en als er ECHT wat gemaakt moet worden vindt u dat natuurlijk op toeleveren.com


www.toeleveren.com is een groeiende verzameling van gespecialiseerde, onafhankelijke toeleveranciers voor de industrie en het MKB. Houdt de website in de gaten, want nu is het nog een ‘kennismakings kladje’, maar hij gaat binnenkort herbouwd en gevuld worden!

woensdag 22 juli 2009

Toeleveren op vakantie

Het is even stil aan het toelever front. Zowel toeleveranciers als uitbesteders zijn massaal op vakantie, en daarom gaan wij even stoppen met actueel houden van dit weblog.
Want zonder de bijdragen van de andere deelnemers van www.toeleveren.com wordt het een beetje monotoon verhaal, dat steeds weer om automatendraaiwerk zal draaien. Want daar zijn wij toevallig zelf (ik mag wel zeggen hartstikke) goed in. En zo heeft iedere deelnemer aan www.toeleveren.com zijn eigen specialiteit. Precisie plaatwerk, frezen, spuitgieten, galvanische behandelingen, slijpwerk. U vindt het er allemaal, maar nu even ietsje trager, want we zijn er niet allemaal. Als u nog weg ‘moet’ wensen wij u ook een prettige vakantie.

www.toeleveren.com is een groeiende verzameling van gespecialiseerde, onafhankelijke toeleveranciers voor de industrie en het MKB. Houdt de website in de gaten, want nu is het nog een ‘kennismakings kladje’, maar hij gaat binnenkort herbouwd en gevuld worden!

maandag 20 juli 2009

What's in a name?

Toeleveren, subcontracting of outsourcing. In principe zouden het synoniemen zijn, maar gaandeweg hebben de woorden toch een wat verschillende betekenis gekregen. Outsourcen staat nu vooral voor ‘van ver weg halen’. Die betekenis van outsourcen is zelfs zo nadrukkelijk geworden dat dicht bij (maar toch in een buitenland) , uitbesteden ‘nearshoren’ is gaan heten. Subcontracting staat vooral voor een langdurige samenwerking aan een project, alsof er geen kortlopende contracten zouden bestaan. Maar ook een ‘sub-contract’ kan plotseling opgezegd worden.

Omdat wij de verschillende betekenissen kennen en duidelijk proberen te zijn noemen wij ons ‘toeleveren.com’. We zijn toeleveranciers, en we zijn commercieel. Hoe kunnen wij nog duidelijker onze bedoeling aangeven?

Voor uitbesteden van draaiwerk, freeswerk, plaatwerk, galvanische bewerkingen als verzinken, vernikkelen en vertinnen, spuitgietwerk, en nog veel meer uitbesteed werk kunt u bij ons terecht. Probeer het , en laat u aangenaam verrassen.

www.toeleveren.com is een groeiende verzameling van gespecialiseerde, onafhankelijke toeleveranciers voor de industrie en het MKB. Houdt de website in de gaten, want nu is het nog een ‘kennismakings kladje’, maar hij gaat binnenkort herbouwd en gevuld worden!

woensdag 15 juli 2009

Compleet?

Na de eerste voorzichtige, blije, reacties, beginnen de toeleveranciers die ik benaderd heb steeds meer warm te lopen voor het plan achter toeleveren.com. Het was even afwachten, en intern bespreken Want dat was toch wel vreemd, de deelname aan toeleveren.com werd (bijna) gratis aangeboden. Alleen de werkelijke kosten, en die dan nog gezamenlijk te dragen. Maar het idee van een collectieve website, die dus bijna niets kost, begint nu in te zakken.

Want de voordelen zijn natuurlijk en vanzelfsprekend:

Door de gezamenlijke presentatie hopen we bij meer uitbesteders belangstelling te wekken. Want als je alles op één adres vinden kunt, hoef je niet verder te zoeken.

Geen grote aanslag op het reclame budget, dus betere aanbiedingsprijzen.

Door collegiale samenwerking zijn ook grotere projecten gezamenlijk ‘te behappen’.

En om ons scherp te houden doen er per ‘discipline’ straks meer dan één aanbieder mee, zodat we altijd de beste capaciteit voor de klus aan kunnen bieden. Dat is een groot voordeel voor zowel de uitbesteder als de toeleverancier. Want je bent op je best als je doet waar je goed in bent. De opdrachtgever krijgt dus de keuze uit concurrende aanbiedingen, en de uitbesteder krijgt uiteindelijk het werk dat hem het beste past.

Er komen er steeds meer toeleveranciers bij, maar we zijn nog niet compleet. Het kan altijd beter. We houden u hier op de hoogte.

www.toeleveren.com is een groeiende verzameling van gespecialiseerde, onafhankelijke toeleveranciers voor de industrie en het MKB. Houdt de website in de gaten, want nu is het nog een ‘kennismakings kladje’, maar hij gaat binnenkort herbouwd en gevuld worden!

maandag 13 juli 2009

Enthousiasme

De reacties op het plan om met www.toeleveren.com te beginnen worden steeds enthousiaster. Het kan alleen even duren voordat dat op de website merkbaar wordt, want er moeten steeds meer neuzen gericht worden. Gelukkig hoeven al die neuzen niet de zelfde kant op. Als iedereen de zelfde kant op kijkt dan zie je een heleboel niet. En wij toeleveranciers zijn allemaal verschillend, en we hebben allemaal een andere kijk op de zaak. Een voorbeeldje: Als automatendraaierij willen wij graag een automatenkwaliteit aluminium om te verspanen, en de anodiseur prefereert zo zuiver mogelijk aluminium. Het leuke is dat we elkaar kennen, en samen kunnen werken. Dus we bespreken het betreffende onderdeel, en we komen met een, voor de gebruiker, oplossing.

Het zal even duren voordat alle neuzen alle goede kanten op staan, want eerst moeten de vakanties voorbij. Zoveel mensen, zoveel wensen, dus geen collectieve sluiting van alle www.toeleveren.com toeleveranciers. Wij gaan gewoon door met toeleveren, maar de ontwikkelingen van www.toeleveren.com staan op een iets lager pitje.

www.toeleveren.com is een groeiende verzameling van gespecialiseerde, onafhankelijke toeleveranciers voor de industrie en het MKB. Houdt de website in de gaten, want nu is het nog een ‘kennismakings kladje’, maar hij gaat binnenkort herbouwd en gevuld worden!